Nieuwe huurdersverplichtingen vanaf 2023!

Aangepaste taalkennisverplichting van 1 januari 2023

Beste kandidaat-huurder

Je bent ingeschreven voor een sociale woning bij [vul in: naam SHM/SVK/woonmaatschappij/SVK].

We informeerden je bij jouw inschrijving over de taalkennisverplichting: je moet als sociale huurder de Nederlandse taal kennen. Deze regel wijzigt vanaf 1 januari 2023.

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst. (De regel nu is A1 binnen één jaar na de start van jouw huurovereenkomst.)

 

Wat als je niet voldoet?

Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij SVK Webra uitstel van één jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

 

Waar kan je Nederlands leren?

Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.

 • Online: www.integratie-inburgering.be
 • Via hun lokale afdeling: [selecteer de juiste provincie:]
  • Antwerpen: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen; telefoon: 03 338 70 11
  • Limburg: H-Blok – 2e verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt; telefoon: 011 30 56 00
  • Vlaams-Brabant: Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven; telefoon: 016 47 43 11
  • Oost-Vlaanderen: Elfjulistraat 39C, 9000 Gent; telefoon: 09 321 86 00
  • West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50.

 

Nieuwe huurdersverplichting: inschrijven bij VDAB voor 1 april 2023

 

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.

Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

 

Wat is de nieuwe verplichting?

Je moet je inschrijven als werkzoekende bij VDAB. 

 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
 • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
 • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

 

Je leest op de volgende pagina hoe je inschrijft bij VDAB.

 

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

 • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op. 
 • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan.

 

Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

 

Tegen wanneer moet je je inschrijven?

Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving bij VDAB in orde te maken.

 

Wat gebeurt als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigen wij [vul in: naam verhuurder] de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen.

 

Heb je vragen over deze verplichting?

Heb je vragen? Ben je niet zeker of je moet inschrijven bij VDAB? Dan kan je terecht bij SVK Webra

 

 

 

Hoe schrijf je je in bij VDAB?


Je kan je op verschillende manieren inschrijven: 
 

 1. Bij voorkeur online via de QR-code hieronder of via de ‘Schrijf je in’-knop op www.vdab.be. Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende.

 

 1. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting en wetswijziging!

 

 1. Via een werkwinkel van VDAB: www.vdab.be/contact. Breng deze brief mee.

 

Opgelet! Wil je je als derdelander inschrijven

 • Ga dan steeds naar een VDAB kantoor: www.vdab.be/contact 
 • Breng deze brief, je identiteitskaart en je verblijfsdocumenten mee.

 

Wat kan VDAB voor je doen na je inschrijving?

VDAB wil iedereen een kans geven op een zinvolle en duurzame loopbaan. Werk biedt structuur, eigenwaarde en betrokkenheid in een altijd bewegende maatschappij. Daarom wil VDAB jou ondersteunen in jouw zoektocht naar werk. 

 

Vacatures 

VDAB bezorgt je vacatures (al meteen van bij de start of later in je traject). Daarmee wil VDAB je helpen in je zoektocht naar werk.
 

Tewerkstellingspremies

VDAB onderzoekt met jou of je in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingspremies.
 

Opleiding

Om je kansen op werk te vergroten, kun je kosteloos opleidingen volgen. Bovendien geniet je van een aantal financiële voordelen. Ook biedt VDAB taalcursussen aan als je nog niet zo goed Nederlands spreekt
 

Gelijke kansen

Je hebt recht op gelijke kansen: VDAB is er voor iedereen. Bij VDAB ben je in goede handen, VDAB gelooft dat iedereen kan slagen.
 

Privacy

Je hebt recht op privacy. Als je ingeschreven bent bij VDAB, gebruikt VDAB je gegevens om je zo goed mogelijk te helpen in je zoektocht naar werk. Je kan die gegevens altijd bekijken en aanpassen. Het is ook belangrijk te weten dat VDAB je gegevens niet zomaar gebruikt: VDAB gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens, ook de medische. Meer info vind je in de privacyverklaring van VDAB.