Vlaanderen heeft sinds 1 januari 2019 een eigen Vlaams Woninghuurdecreet.

Welke zijn de belangrijkste wijzigingen voor huurder en verhuurder? 

Verhoging huurwaarborg, huurwaarborglening, opzegging overeenkomst van korte duur door de huurder, beëindiging overeenkomst na overlijden huurder, welke info mag verhuurder opvragen bij de huurder, specifieke regelgeving voor huisvesting van studenten, codificatie en uitbreiding voor medehuur tussen echtgenoten en wettelijk en feitelijk samenwonenden en verplichte verzekering voor huurder tegen brand- en waterschade.

Wil je hierover meer te weten komen of heb je hierover vragen als huurder/verhuurder?

Tijdens deze infosessie zal er ook meer uitleg gegeven worden in verband met de kwaliteitsvereisten voor huurwoningen en de mogelijkheid om private huurwoningen sociaal te verhuren.

Kom naar de gratis infosessie welke georganiseerd wordt door het woonloket van de gemeente in samenspraak met Interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid Noord".

Inschrijving is niet nodig. Iedereen is welkom op de locaties en data zoals hieronder omschreven.

Datum en uur 

locatie

woonconsulent

In samenwerking met

Donderdag

7 november 2019

19.00u

GC De Corren,

Van Frachenlaan 24,

1820 Steenokkerzeel

Sabien Flamang, woonconsulent
 Kampenhout en Steenokkerzeel

SVK WEBRA,

Spreker:

Marc Demol

De contactgegevens van de woonconsulenten kan u raadplegen op de website van 3wplus:
https://3wplus.be/wonen/

Copyright 2019 by Webra/GS