Gratis infosessies voor eigenaars

 

Vlaams Woninghuurdecreet.

Welke zijn de belangrijkste wijzigingen voor huurder en verhuurder? 

Verhoging huurwaarborg, huurwaarborglening, opzegging overeenkomst van korte duur door de huurder, beëindiging overeenkomst na overlijden huurder, welke info mag verhuurder opvragen bij de huurder, specifieke regelgeving voor huisvesting van studenten, codificatie en uitbreiding voor medehuur tussen echtgenoten en wettelijk en feitelijk samenwonenden en verplichte verzekering voor huurder tegen brand- en waterschade.

Wil je hierover meer te weten komen of heb je hierover vragen als huurder/verhuurder?

INFO-AVONDEN 2020
datum   uur  gemeente(n)  i.s.m.
dinsdag 15/09/2020  19:00

 Merchtem,
 online via Teams

 3Wplus, Interlokale vereniging
“Woonwinkel West-Brabant”
dinsdag 22/09/2020  19:00  Kampenhout, 
 Dorpstraat 9
 (in het Glazen Huis)
 3Wplus, Interlokale vereniging
“Woonwinkel Noord”
dinsdag 06/10/2020  19:00  Zemst, 
 online via Teams
 3Wplus, Interlokale vereniging
“Woonwinkel Noord”
woensdag 07/10/2020  19.30

 Galmaarden
 (in het Baljuwhuis)

3Wplus, interlokale vereniging
"Woonwinkel pajottenland"
donderdag 08/10/2020  19.30  Ternat
 (in het gemeentehuis)
3Wplus, interlokale vereniging
"woonbeleid Noord-pajottenland"
donderdag 15/10/2020  19.00  Kappelle-Op-Den-Bos 
 Gemeentehuis, 
 Zaal Muyldermans,
 Marktplein 29
     

info-avond WarmNest 

www.facebook.com/WarmNestproject

an.verspecht@klimaatpunt.be

dinsdag 20/10/2020  19:00  Meise
 Dienstencentrum De Spil
 3Wplus, Interlokale vereniging
“Woonwinkel West-Brabant”

Heeft u toch nog vragen neem contact op met de woonconsulent van uw gemeente. De contactgegevens van de woonconsulenten kan u raadplegen op de website van 3wplus: https://3wplus.be/wonen/