Vlaanderen heeft sinds 1 januari 2019 een eigen Vlaams Woninghuurdecreet.

Welke zijn de belangrijkste wijzigingen voor huurder en verhuurder? 

Verhoging huurwaarborg, huurwaarborglening, opzegging overeenkomst van korte duur door de huurder, beëindiging overeenkomst na overlijden huurder, welke info mag verhuurder opvragen bij de huurder, specifieke regelgeving voor huisvesting van studenten, codificatie en uitbreiding voor medehuur tussen echtgenoten en wettelijk en feitelijk samenwonenden en verplichte verzekering voor huurder tegen brand- en waterschade.

Wil je hierover meer te weten komen of heb je hierover vragen als huurder/verhuurder?

INFO-AVONDEN 2020
       
datum  uur gemeente(n) i.s.m.
12/mei 19:00 MEISE 3Wplus
13/mei 19:00 GALMAARDEN-HERNE-BEVER Woonwinkel Pajottenland

 

Heeft u toch nog vragen neem contact op met de woonconsulent van uw gemeente of met Interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid Noord".

De contactgegevens van de woonconsulenten kan u raadplegen op de website van 3wplus: https://3wplus.be/wonen/

Copyright 2020 by Webra/GS