Vlaanderen heeft sinds 1 januari 2019 een eigen Vlaams Woninghuurdecreet.

Welke zijn de belangrijkste wijzigingen voor huurder en verhuurder? 

Verhoging huurwaarborg, huurwaarborglening, opzegging overeenkomst van korte duur door de huurder, beëindiging overeenkomst na overlijden huurder, welke info mag verhuurder opvragen bij de huurder, specifieke regelgeving voor huisvesting van studenten, codificatie en uitbreiding voor medehuur tussen echtgenoten en wettelijk en feitelijk samenwonenden en verplichte verzekering voor huurder tegen brand- en waterschade.

Wil je hierover meer te weten komen of heb je hierover vragen als huurder/verhuurder?

Spijtig genoeg zijn alle infosessies voorbij. Voorlopig worden er geen nieuwe gepland. Heeft u toch nog vragen neem contact op met de woonconsulent van uw gemeente of met Interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid Noord".

De contactgegevens van de woonconsulenten kan u raadplegen op de website van 3wplus: https://3wplus.be/wonen/

Copyright 2020 by Webra/GS