Toegankelijkheidsverklaring

Het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.webra.be.

 

Hoe leeft het Sociaal Verhuurkantoor de richtlijnen na?

We houden zoveel mogelijk rekening met de webtoegankelijkheid en controleren dit met een toegankelijkheidschecker (Site Improve).  Deze website voldoet voor 87% aan de richtlijnen voor Webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA). Er zijn wel beperkingen aan het Content Management System (CMS) waarmee we deze website bouwden. We lijsten hetgeen niet in orde is hieronder op.

 

Niet-toegankelijke inhoud en/of alternatief

We doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd.

De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk, zullen we de tabel aanpassen naar een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.

Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

 

Feedback

Aarzel niet om ons te contacteren als u problemen ondervindt bij het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document.

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud? Of wenst u een schending van de richtlijnen te melden? Dan kunt u hiervoor mailen naar administratie@webra.be. Gelieve de naam of de context van het document te vermelden en wij zullen trachten u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

 

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via onze klachtenbehandelaar: Els Van Mileghem, Brusselsesteenweg 191 te 1730 Asse. U kunt ons ook steeds telefonisch bereiken via 02/451.24.90.

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over Webtoegankelijkheid behandelden, dan je je richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:

° per post: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
° via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
° via telefoon: 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700

 

Datum toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring werd 30 oktober 2020 opgesteld. Tot op heden is deze niet herzien.