Premies

De renovatiepremie

Een renovatiepremie is mogelijk voor particulieren die voor minstens negen jaar hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor verhuurders gelden geen voorwaarden voor het inkomen of het bezit van een andere woning. De verhuurder moet een natuurlijke persoon zijn (dus geen vennootschap), en moet op de aanvraagdatum beschikken over een huurcontract met het SVK voor minstens 9 jaar. De verhuurder kan de renovatiepremie niet aanvragen in de laatste drie jaar van zijn lopende huurovereenkomst.

De renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en voor verhuurders aan een SVK geldt de verhoogde premie van 30 % van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief BTW). De maximumpremie bedraagt 3.333 euro per categorie van werken.

Voor elke categorie van werken is een aanvaarde kostprijs van minimaal 2.500 euro noodzakelijk om een premie te kunnen berekenen. De 4 categorieën van werken zijn:

➢ 1° de ruwbouw van de woning die zich beperkt tot de funderingen, muren, draagvloeren en trappen;

➢ 2° het dak;

➢ 3° het buitenschrijnwerk;

➢ 4° de technische installaties


De Vlaamse aanpassingspremie

De aanpassingspremie is een verbouwingspremie die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren (65-plussers).

De premie kan aangevraagd worden door particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

De aanpassingspremie is mogelijk voor twee groepen of categorieën van werken:

De eerste categorie heeft betrekking op aanpassingswerken aan de technische installaties of sanitaire voorzieningen;

De tweede categorie omvat aanpassingswerken aan de constructieonderdelen om de toegankelijkheid van de woning te verbeteren

Per categorie van werken moet minstens 1.200 euro (inclusief BTW) aan geldige onkosten worden ingebracht. De aanpassingspremie bedraagt 50% van de aanvaarde kostprijs, met een maximale premie van 1.250 euro.

 

Sociale dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten

Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen (woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner huurt bij een sociaal verhuurkantoor) zijn er de huur-en-isolatiepremies. Dit zijn extra hoge premies voor dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken. De technische voorwaarden van sociale dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten zijn dezelfde als de voorwaarden voor de gewone dakisolatiepremie , hoogrendementsglaspremie en spouwmuurisolatiepremie van de netbeheerder.


  


Subsidiëring Renovatiewerken

Eveneens kan de provincie Vlaams Brabant in geval van renovatiewerken bij de aanvang van het huurcontract, zorgen voor een financiële tussenkomst voor een maximumbedrag van 10.000 €. Voor meer informatie mag u ons uiteraard steeds contacteren.