Voordelen voor de eigenaar (linken leggen)

1. Huurgarantie

U hoeft niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het garandeert u maandelijkse huurinkomsten voor de volledige periode van het huurcontract. 

2. Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK uw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om uw woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven. 

3. Professionele partner

U werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..). Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder. 

4. Gunstige regeling personenbelasting en onroerende voorheffing

Als u een woning verhuurt aan een professionele partner, wordt u in principe belast op de werkelijke huuropbrengsten. Voor verhuring aan een SVK geldt een gunstigere regeling, waardoor u slechts belast wordt op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen.

Als u verhuurt aan een SVK komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing van 2,54% in de plaats van 3,9%. U hebt daardoor ook voordeel bij de opcentiemen en de gemeentebelasting. 

5. Geen risico op leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Hierdoor vermijdt u langdurige leegstand en de bijbehorende leegstandsheffing.

6. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is uw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. U heeft geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor u ook geen risico heeft op langdurige gerechtelijke procedures. Dit risico valt volledig ten laste van het SVK.

7. Renovatiepremies

Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een SVK, kunt u aanspraak maken op de Vlaamse overkoepelende renovatiepremie en/of de sociale dakisolatiepremie.

8. Fiscale Voordelen bij Renovatie

Belastingvermindering voor verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan één of meerdere woningen die zij verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Deze belastingvermindering kan tot 45% van de aanvaardbare renovatiekosten oplopen. Weliswaar verspreid over 9 jaar.

Bevriezing van het K.I. De herziening van het K.I. van de woning omwille van de renovatie wordt in de personenbelasting tot na die 9 jaar uitgesteld.

Opheffing belastingvermindering vanaf 2019:

Vanaf 1 januari 2019 wordt de belastingvermindering opgeheven. Enkel uitgaven gedaan uiterlijk op 31 december 2018 kunnen in aanmerking genomen worden.

Voor uitgaven gemaakt in 2018 kunt u wel nog van de belastingvermindering genieten gedurende een periode van 9 jaar, voor zover aan alle voorwaarden voldaan is en blijft.

9. Klus- en renovatieploegen

Het SVK werkt samen met een aantal sociaal economiebedrijven. De werkuren worden grotendeels gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant. Slechts een beperkt aandeel hiervan zal worden aangerekend aan de eigenaar.

10. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

U heeft recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%) als u als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK.

NIEUW vanaf  1 juni 2018 :

11.Gunsttarief registratierechten

Als u een woning koopt en ze daarna verhuurt aan een SVK, kan u genieten van het gunsttarief van 7% registratierechten

Heeft u nog vragen? Wilt u uw woning verhuren aan ons SVK? Neem dan gerust contact met ons op.

Marc Demol - Prospector - 02 451 24 98 - marc.demol@webra.be

Els Van Mileghem - Directeur SVK Webra - 02 / 451 24 90 els.vanmileghem@webra.be