Huursubsidie - Huurpremie

Wie verhuist naar een SVK-woning en voldoet aan een aantal andere voorwaarden, kan in aanmerking komen voor huursubsidie of huurpremie. Deze maandelijkse tussenkomst in de huurprijs wordt rechtstreeks aan het SVK uitbetaald, die dit bedrag verrekent in de huurprijs.

Het SVK onderzoekt samen met u of u in aanmerking komt en helpt u bij het aanvragen van de huursubsidie of huurpremie.

Om deze huursubsidie of huurpremie te blijven ontvangen moet u ingeschreven zijn bij de SHM (sociale huisvestingsmaatschappij) die werkzaam is in de gemeente waar dat u woont. Indien u bij hen geschrapt wordt of een weigering doet, wordt de huursubsidie stopgezet en zal uiteraard de prijs die u moet betalen aanzienlijk stijgen. 

 

 

Daarom vragen wij u om alle brieven die u ontvangt van de SHM (Providentia, Inter-Vilvoordse, Elk Zijn Huis, Woonpunt Zennevallei en Gewestelijke Maatschappij Voor Volkshuisvesting) steeds te beantwoorden! Zeker indien het de actualisatie betreft!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019 by Webra/GS