Inschrijvingsvoorwaarden

De inschrijvingsvoorwaarden kan u nalezen op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Het betreft: 

  • Meerderjarigheid
  • Inkomensvoorwaarde
  • Eigendomsvoorwaarde
  • Ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

Wie ambtelijk geschrapt is kan niet worden ingeschreven. U kan zich in die situatie misschien wenden tot vrienden, familie of eventueel het OCMW, die u een referentieadres kunnen verschaffen. Dan kan u zich wel weer inschrijven.