Wie ambtelijk geschrapt is kan niet worden ingeschreven. U kan zich  in die situatie misschien wenden tot vrienden, familie of eventueel het OCMW, die u een referentieadres kunnen verschaffen. Dan kan u zich wel weer inschrijven.

Copyright 2020 by Webra/GS