Wijziging woonwensen met gegronde redenen

Een kandidaat-huurder kan zijn woonwensen aanpassen. Maar enkel met gegronde redenen. Dit kan zijn wegens een verhuis naar een andere gemeente, een verandering van job, een contact-verbod met een ex, ... .

Indien u gegronde redenen heeft tot het aanpassen van uw woonwensen mag u het formulier 'wijziging woonwensen' hier openen en afdrukken. U kan dit invullen, handtekenen en per post aan ons bezorgen. Let er op dat u de gegronde reden invult, zoniet wordt uw wijziging geweigerd. 

 

Wijziging woonwensen naar aanleiding van actualisatie 2019

Indien u voor 01/01/2018 bent ingeschreven gaat u van ons een actualisatiebrief ontvangen. Indien u nog kandidaat wenst te zijn dient u deze voor 06/05/2019 terug te bezorgen. In deze actualisatiebrief staat ook vermeld dat u uw woonwensen kan aanpassen. Als gegronde reden mag u in dat geval 'actualisatie 2019' invullen. 

Copyright 2020 by Webra/GS