Voordelen 

  • Wij bieden onze huurders woningen die voldoen aan de kwaliteitsnormen.
  • Wij bieden onze huurders een huurcontract van 9 jaar aan.
  • Wij passen de huurwet correct toe.
  • Wij bieden onze huurders huurbegeleiding, we wijzen hen op hun rechten en plichten als huurder.
  • Wij staan open voor iedereen ongeacht woonplaats, nationaliteit, ideologische of godsdienstige overtuiging.
  • Wij vragen huursubsidie of huurpremie aan voor de huurders die hier voor in aanmerking kunnen komen.
  • Wij vragen de vermindering Onroerende Voorheffing aan voor onze huurders en volgen de uitbetaling op.