Hoe verloopt de inschrijving? 

foto van medewerker en kandidaat die zich wenst in te schrijvenU bent dringend op zoek naar een geschikte woning of zit in een moeilijke woonsituatie? Dan kan u misschien een woning huren van het sociaal verhuurkantoor (SVK)

Het SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Een SVK werkt met een speciaal toewijssysteem. Uw inschrijvingsdatum is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en 'woonnood'. De mogelijke woonnood prioriteiten kan u raadplegen in deel B van de inschrijvingsbundel

Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je je inschrijven in het inschrijvingsregister van het SVK.

Je kan hiervoor langskomen op ons kantoor of bij de trefpunten. Eens je ingeschreven bent, krijg je een inschrijvingsnummer en kom je in het inschrijvingsregister terecht, zeg maar de "wachtlijst".

Om de inschrijving vlot te laten verlopen breng je best kopies van de verplichte documenten en de ingevulde inschrijvingsbundel mee.

Sommige documenten kan het SVK zelf opvragen. Je inschrijving in het SVK-inschrijvingsregister betekent automatisch je toestemming aan het SVK om de nodige verklaringen, attesten of gegevens op te vragen.