U bent dringend op zoek naar een geschikte woning of zit in een moeilijke woonsituatie? Dan kunt u misschien een woning huren van het sociaal verhuurkantoor (SVK). 

Het SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Een SVK werkt met een speciaal toewijssysteem: uw inschrijvingsdatum is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en ‘woonnood’.foto inschrijving kandidaat

Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je je inschrijven in het inschrijvingsregister van het SVK.

Je kan hiervoor langskomen op ons kantoor of bij de trefpunten. Eens je ingeschreven bent, krijg je een inschrijvingsnummer en kom je in het inschrijvingsregister terecht, zeg maar de “wachtlijst”. 

Om de inschrijving vlot te laten verlopen breng je best kopies van de verplichte documenten en de ingevulde inschrijvingsbundel mee.

Sommige documenten kan het SVK zelf opvragen. Je inschrijving in het SVK-inschrijvingsregister betekent automatisch je toestemming aan het SVK om de nodige verklaringen, attesten of gegevens op te vragen.
 
 
Copyright 2020 by Webra/GS