Voordelen voor eigenaar-verhuurder

1. Huurgarantie

U hoeft niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het garandeert u maandelijkse huurinkomsten voor de volledige periode van het huurcontract. 

2. Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK uw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om uw woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat terug te geven.

3. Professionele partner

U werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..).

4. Gunstige regeling personenbelasting en onroerende voorheffing

Als u een woning verhuurt aan een professionele partner, wordt u in principe belast op de werkelijke huuropbrengsten. Voor verhuring aan een SVK geldt een gunstigere regeling, waardoor u slechts belast wordt op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen.

Bovendien genieten SVK-verhuurders van een verlaagd tarief aan onroerende voorheffing. U betaalt slechts 1,6% ipv 2,5% onroerende voorheffing. Hierdoor betaalt u al snel meer dan 100 euro minder onroerende voorheffing per jaar! 

5. Geen risico op leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Hierdoor vermijdt u langdurige leegstand en de bijbehorende leegstandsheffing.

6. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is uw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. U heeft geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor u ook geen risico heeft op langdurige gerechtelijke procedures. Dit risico valt volledig ten laste van het SVK.

7. Renovatiepremies

Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om nadien te verhuren aan een SVK, heeft u mogelijk recht op één of meerdere premies.

8. Fiscale Voordelen bij Renovatie

Belastingvermindering voor verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan één of meerdere woningen die zij verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Deze belastingvermindering kan tot 45% van de aanvaardbare renovatiekosten oplopen. Weliswaar verspreid over 9 jaar.

Bevriezing van het K.I. De herziening van het K.I. van de woning omwille van de renovatie wordt in de personenbelasting tot na die 9 jaar uitgesteld.

9. Klus- en renovatieploegen

Het SVK werkt samen met een aantal sociaal economiebrijven. De werkuren worden grotendeels gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant. Slechts een beperkt aandeel hiervan zal worden aangerekend aan de eigenaar.

NIEUW vanaf  1 juni 2018 :

10.  Gunsttarief registratierechten

Wie na 1 juni 2018 een woning koopt en verhuurt aan een SVK, geniet van een gunsttarief voor de registratierechten. 

 

Heeft u nog vragen? Wilt u uw woning verhuren aan ons SVK? Neem dan gerust contact met ons op.

Marc Demol - Prospector - 02 451 24 98 - marc.demol@webra.be

Copyright 2019 by Webra/GS